سیمین تجارت

اطلاعات پایه

سیمین تجارت

  • وارد کننده

ارائه محصولات آرایشی و بهداشتی
لنز مکس بل و لنز بیوتی

تهران

11 - 50 نفر

http://simintejarat.net/

بازرگانی و تجارت
  • جمهوری اسلامی ایران
صلاحیت ارجاع کار
  • کسب گواهینامه از سازمانهای مرتبط
انجمن ها

  • سایر انجمن ها